Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019

Dàn Đề Miền Bắc 4 Số

Dàn Đề 4 Số Miền Bắc Siêu Chuẩn

  • Chúng tôi đã chốt DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN Cam kết 98% ăn lô hôm nay!
  • Cầu Dàn Đề 4 Số Miền Bắc, Phí: 1.500.000 VNĐ
  • Chúng tôi cam kết đem lại số chuẩn cho các bạn.
  •  Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.
  •  Thành công đến với người dám thách thức, Bạn có phải người thành công !

Liên Hệ Lấy Số : 0978.572.765

Hướng dẫn: Các bạn liên hệ Zalo để lấy số.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Ngày DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC Kết quả
Hôm Nay Click vào lấy số ngay
29/09/2019 12,21,11,22 Trượt
28/09/2019 16,66,44,69 Ăn Đề 16
27/09/2019 71,65,25,22 Trượt
26/09/2019 56,50,40,44 Trượt
25/09/2019 59,56,97,75 Ăn Đề 59
24/09/2019 71,44,64,51 Trượt
23/09/2019 02,20,28,82 Trượt
22/09/2019 74,87,19,71 Ăn Đề 74
21/09/2019 73,85,91,80 Trượt
20/09/2019 55,34,58,23 Trượt
19/09/2019 20,24,17,09 Ăn Đề 20
18/09/2019 27,26,76,54 Trượt
17/09/2019 00,11,12,21 Trượt
16/09/2019 97,79,77,99 Ăn Đề 97
15/09/2019 00,11,22,33 Trượt
14/09/2019 23,32,33,88 Trượt
13/09/2019 28,82,24,42 Ăn Đề 82
12/09/2019 20,02,19,91 Trượt
11/09/2019 12,21,13,31 Trượt
10/09/2019 12,21,44,,55 Trượt
09/09/2019 38,83,48,84 Ăn Đề 83
08/09/2019 56,65,67,76 Trượt
07/09/2019 11,66,16,61 Ăn Đề 16
06/09/2019 17,71,16,61 Ăn Đề 17
05/09/2019 13,31,14,41 Trượt
04/09/2019 58,85,56,65 Trượt
03/09/2019 05,50,45,54 Trượt
02/09/2019 23,32,25,52 Ăn Đề 25
01/09/2019 44,99,49,94 Trượt
31/08/2019 03,30,02,20 Trượt
30/08/2019 22,77,33,88 Trượt
29/08/2019 27,72,37,73 Ăn Đề 73
26-28/08/2019 Đang Cập Nhật Đang Cập Nhật
25/08/2019 02,20,00,11 Trượt
22-24/08/2019 Đang Cập Nhật Cập Nhật
21/08/2019 33,77,23,32 Trượt
20/08/2019 00,55,11,66 Trượt
19/08/2019 18,81,19,91 Trượt
18/09/2019 22,77,33,88 Trượt
17/08/2019 44,99,89,98 Ăn Đề 98
16/08/2019 37,73,23,32 Trượt
15/08/2019 38,83,37,73 Trượt
14/08/2019 38,83,28,82 Trượt
13/08/2019 15,51,14,41 Trượt
12/08/2019 59,95,49,94 Ăn Đề 59
11/08/2019 56,65,67,76 Ăn Đề 76
10/08/2019 03,30,12,21 Trượt
09/08/2019 16,61,17,71 Trượt
08/08/2019 67,76,68,86 Trượt
07/08/2019
27,72.26.62 Ăn Đề 26
06/08/2019 Nghỉ Cầu Ngày Mai Báo Số
05/08/2019 18,81,19,91 Ăn Đề 91
04/08/2019 49,94,59,95 Trượt
03/08/2019 38,83,48,84 Trượt
02/08/2019 27,72,28,82 Ăn Đề 82
01/08/2019 56,65,67,76 Ăn Đề 56
30/07/2019 44,55,66,77, Trượt
29/07/2019 23,32,45,54 Trượt
28/07/2019 Nghỉ Cầu Báo Số Ngày May
27/07/2019 89,98,88,99 Trượt
26/07/2019 23,32,34,43 Trượt
25/07/2019 12,21,13,31 Trượt
24/07/2019 34,43,45,54 Trượt
23/07/2019 45,46,47,48 Trượt
22/07/2019 78,87,79,97 Trượt
21/07/2019 45,80,51,07 Ăn Đề 45
20/07/2019 02-20-69-96 Trượt
19/07/2019 06-60-02-20 Ăn Đề 02
18/07/2019 10-22-02-20 Trượt
17/07/2019 00-11-09-90 Ăn Đề 09
16/07/2019 44-66-58-85 Trượt
15/07/2019 23-32-24-42 Trượt
14/07/2019 12-21-02-20 Ăn Đề 02
13/07/2019 28-82-06-60 Trượt
12/07/2019 12-21-09-90 Trượt
11/07/2019 68-86-69-96 Trượt
10/07/2019 04-40-06-60 Trượt
09/07/2019 24-42-25-52 Trượt
08/07/2019 56-65-68-86 Trượt
07/07/2019 16-61-67-76 Trượt
06/07/2019 23-32-34-43 Trượt
05/07/2019 03-30-12-21 Trượt
04/07/2019 02-20-68-86 Ăn Đề 20
03/07/2019 Nghỉ Cầu Báo Số Ngày Mai
02/07/2019 15-51-67-76 Trượt
01/07/2019 12-21-38-83 Trượt
30/06/2019 12-21-22-33 Ăn Đề 22
29/06/2019 Nghỉ Cầu Báo Số Ngày Mai
28/06/2019 01,10,21,22 Trượt
27/06/2019 17-71-67-68 Trượt
26/06/2019 12-21-23-32 Trượt