Thứ Hai, Tháng Tám 26, 2019

Dàn Lô 4 Số

Dàn Lô 4 Số Miền Bắc Siêu Chuẩn

  • Chúng tôi đã chốt DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN Cam kết 98% ăn lô hôm nay!
  • Cầu DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC, Phí: 800.000 VNĐ
  •  Sau khi nạp thẻ thành công DÀN LÔ 4 SỐ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy Số siêu đẹp.
  • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k ).
  • Chúng tôi cam kết đem lại số chuẩn cho các bạn.
  •  Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.
  •  Thành công đến với người dám thách thức, Bạn có phải người thành công !

Lỗi Nạp Thẻ Liên Hệ : 0978.572.765

Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua rồi điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ, nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

Thời gian xử lý có thể sẽ mất từ 1 đến 3 phút vui lòng không tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!

Kết quả soi cầu Dàn lô 4 số

Ngày Dàn lô 4 số Kết quả
Hôm Nay Click vào lấy số ngay
25/08/2019 25,52,35,53 Ăn Lô 25,35
22-24/08/2019 Đang Cập Nhật Cập Nhật
21/08/2019 36,63,27,72 Ăn Lô 72
20/08/2019 12,21,05,50 Ăn Lô 21,50
19/08/2019 24,42,04,40 Ăn Lô 42,04
18/08/2019 27,72,08,80 Ăn Lô 72,80
17/08/2019 58,85,05,50 Ăn Lô 58,85,05
16/08/2019 23,32,35,54 Ăn Lô 23
15/08/2019 22,77,07,70 Ăn Lô 22,77
14/08/2019 05,50,04,40 Ăn Lô 05,40
12-13/08/2019 Nghỉ Cầu Báo Số Ngày 14/08/2019
11/08/2019 10,25,92,08 Ăn Lô 92,08
10/08/2019 44,99,25,96 Ăn Lô 96
09/08/2019 15,51,56,65 Ăn Lô 15,56
08/08/2019 98,08,72,35 Ăn lô 98,08×2
07/08/2019 46,23,58,53 Ăn Lô 23×2
06/08/2019 11,66,47,74 Ăn Lô 47×2
05/08/2019 19,91,22,77 Ăn Lô 91×3
04/08/2019 73,50,72,46 Ăn Lô 73
03/08/2019 55,86,36,83 Ăn Lô 55, 86
02/08/2019 63,12,91,28 Ăn Lô 63, 12, 91×2
01/08/2019 88,47,08,34 Trượt
31/07/2019 89,15,55,28 Ăn Lô 89
30/07/2019 90,18,91,51 Ăn Lô 90, 18×2
29/07/2019 96,06,17,20 Trượt
28/07/2019 54,99,98,80 Ăn Lô 54
27/07/2019 92,20,19,11 Ăn Lô 92×3, 20
26/07/2019 17,53,87,23 Ăn Lô 17×2, 53
25/07/2019 05,78,80,17 Ăn Lô 05, 78
24/07/2019 05,85,42,09 Ăn Lô 05×2, 85, 42
23/07/2019 64,56,79,73 Ăn Lô 64, 56
22/07/2019 15,24,79,26 Ăn Lô 15, 24×2, 79, 26
21/07/2019 05,97,57,30 Trượt
20/07/2019 97,17,68,14 Trượt
19/07/2019 86,08,01,68 Trượt
18/07/2019 01,06,75,40 Ăn Lô 75
17/07/2019 88,02,72,64 Ăn Lô 88, 02, 72
16/07/2019 98,41,30,25 Ăn Lô 98×3, 41
15/07/2019 74,85,04,44 Ăn Lô 74, 85, 04
14/07/2019 76,62,38,97 Ăn Lô 76
13/07/2019 89,02,20,99 Ăn Lô 89, 02
12/07/2019 71,10,82,28 Ăn Lô 71, 10, 82, 28
11/07/2019 08,38,26,55 Ăn Lô 08, 38
10/07/2019 85,22,12,79 Trượt
09/07/2019 56,95,77,23 Ăn Lô 56
08/07/2019 17,14,18,35 Ăn Lô 17
07/07/2019 41,82,29,22 Ăn Lô 41, 82×2, 29
06/07/2019 65,57,68,19 Ăn Lô 65, 57, 68×2, 19
05/07/2019 30,76,61,56 Trượt
04/07/2019 95,96,47,50 Ăn Lô 95, 96×2, 47, 50
03/07/2019 56,58,49,80 Ăn Lô 56, 58
02/07/2019 50,33,74,07 Ăn Lô 50, 33, 74, 07
01/07/2019 52,40,47,44 Ăn Lô 52, 40
30/06/2019 14,31,09,66 Ăn Lô 14, 31
29/06/2019 62,93,35,07 Ăn Lô 62, 93, 35
28/06/2019 63,57,77,64 Ăn Lô 63
27/06/2019 26,88,71,60 Ăn Lô 26, 88, 71
26/06/2019 14,11,67,90 Ăn Lô 14, 90×2
25/06/2019 11,05,17,64 Ăn Lô 11
24/06/2019 36,44,89,03 Ăn Lô 36, 44×2
23/06/2019 17,53,56,69 Ăn Lô 17, 53
22/06/2019 98,87,58,57 Ăn Lô 98×2, 87, 58
21/06/2019 18,81,57,75 Ăn Lô 18, 57
20/06/2019 29,91,26,74 Ăn Lô 29
19/06/2019 28,82,14,24 Trượt
18/06/2019 57,65,67,04 Ăn Lô 57, 65
17/06/2019 21,90,81,07 Ăn Lô 81
16/06/2019 63,41,98,33 Ăn Lô 63, 41, 98×2
15/06/2019 99,62,20,57 Ăn Lô 57
14/06/2019 55,72,32,74 Ăn Lô 72
13/06/2019 57,63,17,84 Ăn Lô 63, 17
12/06/2019 29,63,85,70 Trượt
11/06/2019 74,31,01,25 Ăn Lô 01×2
10/06/2019 26,84,88,20 Ăn Lô 20×3
09/06/2019 88,32,24,51 Ăn Lô 24
08/06/2019 84,02,42,28 Ăn Lô 02×2, 28
07/06/2019 30,49,91,02 Trượt
06/06/2019 35,06,65,61 Ăn Lô 35, 06, 65, 61
05/06/2019 96,07,03,82 Ăn Lô 96, 07×2, 03
04/06/2019 79,20,97,04 Ăn Lô 79, 20, 97, 04
03/06/2019 82,79,99,86 Ăn Lô 82, 79
02/06/2019 68,73,45,30 Ăn Lô 68, 73, 45×2, 30×2
01/06/2019 01,82,25,91 Ăn Lô 01, 82, 25, 91
31/05/2019 45,79,57,71 Ăn Lô 45, 79, 57
30/05/2019 03,30,56,76 Ăn Lô 30, 56, 76×2
29/05/2019 48,30,97,57 Ăn Lô 48, 30×3, 97, 57
28/05/2019 04,58,80,17 Ăn Lô 04, 58, 80
27/05/2019 27,57,76,96 Ăn Lô 27
26/05/2019 77,40,26,86 Ăn Lô 77
25/05/2019 02,20,06,60 Ăn Lô 20×2, 60×2
24/05/2019 57,40,89,23 Trượt
23/05/2019 52,46,44,94 Ăn Lô 52, 46, 44, 94
22/05/2019 44,69,25,79 Ăn Lô 44
21/05/2019 69,29,59,56 Ăn Lô 69, 29, 59, 56
20/05/2019 78,07,27,39 Ăn Lô 78, 07
19/05/2019 68,86,69,96 Ăn Lô 68×2, 86, 69, 96×2
18/05/2019 66,97,07,24 Ăn Lô 66
17/05/2019 59,76,14,19 Ăn Lô 59
16/05/2019 60,89,69,57 Ăn Lô 60, 89×2
15/05/2019 76,55,33,58 Ăn Lô 76, 55×2, 33×2
14/05/2019 79,93,07,18 Ăn Lô 79, 93, 07, 18
13/05/2019 22,75,84,43 Ăn Lô 22, 75
12/05/2019 26,06,31,89 Trượt
11/05/2019 04,91,42,18 Ăn Lô 04, 91
10/05/2019 17,71,66,88 Ăn Lô 17, 71
09/05/2019 72,35,21,63 Ăn Lô 72, 35
08/05/2019 23,32,59,95 Ăn Lô 59×2
07/05/2019 59,95,69,96 Ăn Lô 59×2, 96
06/05/2019 29,92,36,63 Ăn Lô 29, 63×2
05/05/2019 36,63,17,71 Ăn Lô 63, 17, 71
04/05/2019 56,65,67,76 Ăn Lô 67
03/05/2019 03,30,19,91 Ăn Lô 30, 19
02/05/2019 36,63,46,64 Ăn Lô 36, 63×2, 46
01/05/2019 05,50,18,19 Ăn Lô 05, 18